Renovatie van pleisterwerk

Gevelco is gespecialiseerd in het renoveren of herstellen van pleisterwerk. Bij de renovatie van bestaand pleisterwerk heeft men vaak te maken met een labiele, oneffen ondergrond of met onregelmatige hoeken en bochten. In deze gevallen is een pleisterdrager aangewezen om de ideale ondergrond te creëren voor het herstellen van de gepleisterde gevels. Gevelco gebruikt voor de herstelling van gevelbepleistering flexibele pleisterdragers voor gips- of cementgebonden pleisters, die zeer geschikt zijn om vlakke of gebogen constructies te bekleden en af te werken.

 

Gevelco is werkzaam in heel België, maar u vindt onze projecten vooral in de provincies Limburg, Brabant en Antwerpen. Zie: www.gevelco.be/Diensten/Renoveren

 
Powered by Netsupport Netsupport.nl